Üzleti Partnereket keresünk Magyarországon az Adaptic terápiás székek kiskereskedelmi értékesítésére. Amennyiben érdekli Önt a lehetőség, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Vásárlási feltételek - OLD

Vásárlási feltételek

Név: Adaptic Innovation Kft

Székhely: Olšanská 2898/4a, 130 00 Prága 3

Cégjegyzékszám: CZ06994237

Bejegyző bíróság neve: Városi Bíróság Prága  kereskedelmi nyilvántartás B szakasza, 23322 akta

Adószám: 06994237

IBAN számlaszám: 6994237/5500

E-mail cím: info@adaptic.eu

Telefonszám: 777 770 122

 

 • Bevezető rendelkezések

 Az alábbi Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik fizikai vagy jogi személy között létrejött adásvételi szerződésből származnak, 

Ezek a feltételek szerves részét képezik az Adaptic Innovation kft-nek.

Az üzleti szerződési feltételek továbbá szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelességeit az eladó weboldalának használatánál és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogviszonyok használatában.

A vevő kijelenti, hogy a vásárlási feltételeket, valamint a reklamációs eljárást megismerte, azokkal egyetért, és elfogadja őket az e-shopon keresztül történő megrendelésének elküldésével.

Az általános szerződési feltételek és a panasztételi /reklamációs/ eljárás cseh nyelven íródott, és a Cseh Köztársaság törvényei szerint készült. A szerződési feltételek eredeti nyelve cseh; a fordítások más nyelvekre csak tájékoztató jellegűek. Az ÁSZF cseh és idegen nyelvű szövege közötti ellentmondás esetén, a cseh szöveg az irányadó. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről csak adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.

 

 • A termék ára, megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

 A webes felület és a katalógus tartalmazza az eladó rendelkezésére álló termék áttekintését, ezen termék árával együtt. A termék ára tartalmazza az ÁFÁ-t és az összes egyéb adót és illetéket. A termék áttekintése az áruház webes felületén az eladó nem kötelező érvényű javaslata az adásvételi szerződés megkötésére. Az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni az áttekintésben szereplő termék egyikére sem.

A vevő megrendelése tartalmazza a megrendelt terméket, a darabszámot, beleértve a termék vételárának fizetési módját, a megrendelt termék kiszállításának kívánt módját az alábbi lehetőségek szerint:

 1. Üzletkötő segítségével, aki a megkötött közvetítői szerződés alapján kitölti a vásárló számára a megrendelőlapot;
 2. a partner megrendelőlapjáról, a megkötött együttműködési szerződés alapján a megrendelőlap kitöltésével (a partnerre a vevőre az üzleti feltételek minden rendelkezése vonatkozik, ha az együttműködési megállapodás másként nem rendelkezik);
 3. a megrendelőlap kitöltésével, ha a vásárló korábban regisztrált a webáruházban.

Mielőtt a vevő elküldi a megrendelést az eladónak, lehetősége van ellenőrizni és megváltoztatni a megrendelésben megadott adatokat, figyelembe véve a vevő által a megrendelésbe bevitt hibás adatok észlelésének és azok kijavításának lehetősége után.

A vevő elküldi a megrendelést az eladónak A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a megrendelőlapon minden kötelező adatot kitöltsön, és igazolja, hogy a jelen feltételeket megismerte.

Az adásvételi szerződés a megrendelés eladó általi elfogadásának megerősítésével jön létre Az eladó a megrendelés felvétele után a megrendelés felvételét e-mailben igazolja a vevőnek, a megrendelésben megadott e-mail címre 

Ha az eladó nem tud eleget tenni a megrendelésben szereplő követelményeknek, úgy módosított ajánlatot küld a vevő e-mail címére. Ez az ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetére vonatkozó ajánlatnak minősül, amely utólag csak a vevő által az ajánlat elfogadásának megerősítésével jön létre.

Minden megrendelés kötelező érvényű. A vevő csak addig mondhatja le a rendelést, amíg a rendelés elfogadásáról az eladó visszaigazolást nem küld az Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek valamelyikén: e-mailben vagy telefonon.

 

 • A számlák típusai

 Üzletkötői számlát az aláírt közvetítői szerződés alapján az eladó hozza létre. Az üzletkötő a számláján keresztül megrendelőlapokat tölt ki és küld el a vevő helyett a megkötött közvetítői szerződésben rögzített feltételek szerint.

A partner fiókját, aláírt együttműködési megállapodás alapján, az eladó hozza létre. Fiókján keresztül a partner árurendelést hoz létre, az aláírt együttműködési megállapodásban rögzített feltételek szerint.

A vásárlói fiókot az eladó hozza létre a vásárlónak, az eladó e-shopjában történt regisztrációja alapján. A vásárló megrendelheti az árut az ügyfélszámlájáról.

Az összes fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja, a felhasználó köteles ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. A felhasználó nem jogosult harmadik félnek engedélyezni a fiók használatát. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik fél általi visszaélésért.

Az eladó törölheti a számlát, különösen a következő esetekben:

 1. a felhasználó megsértette az üzleti feltételeket;
 2. szerződés megszűnt; mely szerint a számla zárolva lett
 3. a fiókot több mint 1 éve nem használták.

Regisztráláskor és árurendeléskor a vásárló köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. Bármilyen változás esetén a vásárló köteles az adatokat frissíteni. A vevő által megadott adatok az eladónak kötelező érvényűek.

 

 • Fizetési feltételek és szállítás

 Az áru ára és az áru kiszállításával kapcsolatos költségek minden esetben a megrendelés visszaigazolásának a vevő részére történő kézbesítés időpontjában esedékesek díjszabás szerint történnek. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben (a továbbiakban: vételár). A vásárló a vételárat legkésőbb az áru megrendelésének napjától számított 7 napon belül köteles megfizetni.

A vevő a vételárat a következő módon fizetheti meg:

 1. Banki utalással az eladó számlájára;

A vevő és az eladó között létrejött szerződésben eltérő fizetési határidő is rögzíthető.

A vételár készpénz nélküli fizetése esetén a vevő fizetési kötelezettsége az eladó számláján történő jóváírásakor teljesül.

Az üzleti kapcsolatokban bevett és az általánosan kötelező jogszabályok előírása szerint, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről bizonylatot - számlát állít ki a vevőnek, és azt e-mailben megküldi.

Az árut a vevő által a megrendelésben megadott címre kézbesítjük, ha nem rendelkezett másképp.

Az áru szállítási költsége a megrendelésében és a rendelési visszaigazolásában szerepel.

Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megtérítésével, beleértve a szállítási költséget is, de legkorábban az áru átvételével történik meg.

 

 • Áru átvétele és hibabejelentés

 A vevő köteles a terméket a szállító általi kiszállításkor átvenni az egyeztetett kézbesítési helyen Amennyiben a vevő indokai miatt a terméket ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles a termék ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket, vagy az egyéb kézbesítési móddal kapcsolatos költségeket megfizetni.

Az áru kiszállításának határideje 14 nap. Ha az árut a vevő egyedi igényei szerint gyártják, a maximális szállítási idő 60 nap.

A szállítási határidő attól a pillanattól kezdődik, amikor a vevő kifizette a teljes vételárat, hacsak a felek másként nem állapodnak meg (lásd a II. cikk 5. bekezdését).

A termék vevő általi átvételének pillanatában a megvásárolt áru sérülésének kockázata a vásárlóra száll át. A termék vevő általi személyes átvétele esetén a terméket a vevő vagy az általa megjelölt más személy általi átvétel időpontjában átadottnak kell tekinteni

A termék szállítótól történő átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni, hogy az áru megfelel-e a megrendelésének, és hogy a termék sértetlen csomagolásban került-e kiszállításra. A csomagolás sértettsége esetén a vevő köteles ezeket a hibákat haladéktalanul jelenteni a szállítónak. Az eladó nem vállal felelősséget a később bejelentett hibákért.

 

 • Adásvételi szerződéstől való elállás

 Nem jogosult az adásvételi szerződéstől elállni az a vevő, aki jogi személy vagy vállalkozást folytató természetes személy, és vállalkozásából kiindulva adásvételi szerződést kötött.

Nem illeti meg az elállási jog a fogyasztót a polgári jog 1837. §-ában foglaltak szerint olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A VI. cikkely 2.  bekezdésében fennálló esettől eltekintve a vevő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru,melynek szállítása nem egy időben történt, ez az időszak az utolsó áruszállítás kézbesítésének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő írásos elállási nyilatkozatot küld az eladó e-mail-címére vagy a szállítási címre. A vásárló használhatja a jelen szerződési feltételek részét képező űrlapmintát.

Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a vásárló köteles a megvásárolt árut a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni. Az áru visszaküldésének költsége a vevőt terheli, még abban az esetben is, ha az áru jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem küldhető vissza. A vevő köteles az árut sértetlenül, szennyeződés nélkül, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban visszaküldeni.

Visszaküldési cím:

Adaptic Innovation a.s.

Syrovická 172

664 44 Ořechov

Érvényes elállásnál és az áru megfelelő állapotban való visszavételét követően a kereskedő köteles a megrendelt áru értékét visszatéríteni az ügyfélnek. A szerződéstől való elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak a bankszámlaszámnak a számát, amire vissza kell utalni az összeget. Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, a polgári törvénykönyv 1829. §-nak 1. bekezdése szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru átvételének időpontjáig. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől elfogyott készletek, áruk nem elérhetősége miatt, vagy az áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította az áru előállítását vagy behozatalát. Az elállási nyilatkozattól számított 14 napon belül visszautalja
az adásvételi szerződésből az összes pénzt, amit a szerződés alapján kapott tőle.


VII. Hibás teljesítésből eredő jogok

Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan volt. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut: az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezett, amelyekben a felek megállapodtak.

A vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételétől számított 24 hónapon belül értesíteni az eladót az áru hibájáról.

A VII. rész 1 és 2 bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ha az áru hibás volt és ezért alacsonyabb áron értékesítették, ha használt áru volt, vagy az áru átvételekor már  fent állt a hiba ill. ha ez az áru eredetéből következik a hiba.

A vásárló a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.

A hibát a vevő, az eladó telephelyének címén teheti meg, ahol a reklamáció elfogadása az értékesített áruk köre tekintetében lehetséges.

Abban az esetben, ha a vevő a felhasználó, hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelezettségeire az arra vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény rendelkezései az irányadók. 


VIII. Személyes adatok védelme

Az eladó, mint adatkezelő kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatok feldolgozásáról szóló nyilatkozat 101/2002 törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

 Az eladó köteles gondoskodni arról, hogy a megszerzett személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az érintett kérelmére az eladó tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Személyes adatainak törlését is kérheti a vevő az eladó kapcsolattartási e-mail címén.

A jelen szerződéssel és az Európai Parlament 2016/679 számú rendeletével összhangban a személyes adatok kezelője az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a célokat és az eszközöket a személyes adatok kezeléséről. Személyes adatok feldolgozója az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő számára feldolgozza ezen adatokat. A személyes adatok alanya az a természetes személy, akire a személyes adat vonatkozik.

 1. Befejező rendelkezések

Az eladó és a vevő közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó. Ha az adásvételi szerződésből eredő jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megegyeznek, hogy ezen viszonyokra a cseh jog irányadó. Ez a jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy a vásárlót megfosztják a kötelező érvényű szabályozásból eredő fogyasztói jogoktól.

Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezése, a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosító: 00020869, internetcím: https://www.coi. .cz/informace-o-adr/. Az online vitarendezést a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található platform felhasználásával lehet az eladó és a vevő között.

Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy később azzá válik, az adott rendelkezés helyett a leginkább hasonló értelmű rendelkezést kell alkalmazni. Az ilyen rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az ÁFSZ és a reklamációs eljárás mindaddig érvényesek, amíg azokat az eladó meg nem változtatja.

 

Prága, 2018. 9. 1.

Mellékletek – Szerződés elállási űrlap

Nyilatkozat szerződés elálláshoz

Címzett:

Adaptic Innovation a.s., IČ 06994237, DIČ CZ06994237

 

Olšanská 2898/4a, 130 00 Praha 3

Ezennel kijelentem, hogy elállok az áruvásárlási szerződéstől

 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Az áru rendelésének ideje………………………

megrendelés száma………………………….

 

Az árut átvettem…………………………………….

 

Vezeték és keresztnév………………………………………………

 

Cím………………………………………….

A vásárló aláírása……………………………….

Dátum……………………………………………..